در باره دبی مرینا فرنیچر

دبی مرینا فرنیچر در سال ۲۰۱۲ به فعالیت آغاز نمود که در ابتدا این شرکت از مشهورترین کشورهای جهان (ترکیه، چین، مالیزیا) اجناس خود را به بازار عرضه مینمود. در سال ۲۰۱۵ شرکت دبی مرینا فرنیچر برای کیفیت هرجه بیشتر برای مردم افغانستان ماشین های ترکی و مواد ترکی را از کشور ترکیه وارد نمود که با استفاده از این ماشین ها هر نوع فرمایش مشتریان قابل پزیرش میباشد. دز سال ۲۰۱۷ این شرکت با وارد نمودن ماشین های دروازه یک بار دیگر برای همشهریان عزیز اجازه داد تا در انتخاب دروازه های خود دقیق باشند و دروازه های مقبول و زیبا منازل خود داشته باشند< شرکت دبی مرینا فرنیچر افتخار دارد که هر نوع فرمایش شما را پزیرا است.

فرمایشات شما از قبیل


  • فرنیچر دفاتر
  • فرنیچر خانه
  • انواع تخت های خواب
  • فرنیچر دفاتر
  • فرنیچر دفاتر
  • فرنیچر دفاتر
  • فرنیچر دفاتر
  • فرنیچر دفاتر